Koulutus

Jumalansa näköinen seurakunta -koulutuksissa perehdytään Seurakunnan kolminaisuus -työkaluun. Kaikissa koulutusmuodoissa on kolme tavoitetta. Niiden avulla osallistujaa varustetaan yhteyden ja ymmärryksen rakentamiseen kotiseurakunnassaan ja sen ulkopuolella.

 

1. Vapaus

Ensimmäinen tavoite on vapauttaa osallistuja olemaan rohkeasti oma itsensä. Kun oivaltaa, että erilaisuus on rikkaus eikä taakka, ei ole enää tarvetta vertailla itseään ja uskoaan toisiin ihmisiin. On lupa levätä ja iloita omista lahjoistaan.

 

 

 

2. Hyväksyntä

Toinen tavoite on oppia ymmärtämään uskonelämän moninaisuutta. Jeesus ei kutsunut seuraajiaan sietämään vaan rakastamaan toisiaan. Kestävä yhteys syntyy, kun seurakunnassa kaikki saavat tilaa olla keskenään erilaisia ja silti yhtä Kristuksessa.

 

 

 

3. Kokonainen seurakunta

Kolmas tavoite on antaa työkaluja seurakunnissa jo olevien mahdollisuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen. Paavali vertaa seurakuntaa ruumiiseen, jossa täytyy olla erilaisia jäseniä, jotta se olisi kokonainen. Kun jäsenet ryhtyvät yhdessä työhön, jokaisen vahvuuksia tarvitaan.

 

 

 

 

Luennot haastavat kuulijan tuoreella ja kohti käyvällä tavalla tarkastelemaan omaa jumalasuhdettaan, kohtaamaan toisella tavalla ajattelevia kristittyjä ja löytämään paikkansa kokonaisessa seurakunnassa. 

Kurssit ja leirit tarjoavat osallistujalle monipuoliset mahdollisuudet syventyä aiheeseen. Kolmea tavoitetta käsitellään luentojen lisäksi harjoitusten, ryhmätöiden ja osallistujien välisen vuorovaikutuksen keinoin. 

Kirkon henkilöstökoulutuksissa ovat käytössä kurssien ja leirien työmenetelmät, mutta kysymyksenasettelussa ja käsittelytavoissa painotetaan työntekijän tarpeita. Koulutukseen osallistuja saa välineitä kohdata työssään seurakuntalaisten moninaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.