Jumalansa näköinen seurakunta

”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.” (Joh. 17:21, 23)

 

Jeesuksen sanojen mukaan kristittyjen yhteys on avain jumalalliseen rakkauteen ja ilosanoman leviämiseen. Liian moni kristillinen yhteisö tunnetaan kuitenkin paremmin sisäisistä ristiriidoistaan kuin keskinäisestä yhteydestään ja liian moni kristitty paremmin ennakkoluuloistaan kuin rakkaudestaan. Kristikunta on pirstoutunut eri korostuksiin, jotka painottavat Jumalan eri puolia. Äärimmillään nämä korostukset ovat kärjistyneet kristittyjen kesken jopa toisiaan vastustaviksi rintamalinjoiksi, vaikka Jumalan olemuksessa nämä puolet kulkevat sulassa sovussa.

Millaisessa seurakunnassa jokaisella olisi lupa olla juuri sellainen kuin on? Mitä tapahtuisi, jos oppisimme hyväksymään myös ne kristityt, joiden käsitys Jumalasta tuntuu itselle vieraalta? Entä jos kaikki kristityt uskaltaisivat antaa omat lahjansa seurakunnan käyttöön ja iloitsisivat toistensa lahjoista?

 

Seurakunnan kolminaisuus – yhteyttä ja ymmärrystä rakentamassa

Seurakunnan kolminaisuus on ajattelun työkalu ja kristittyjen yhteyttä vahvistava toimintamalli. Sen perustana on klassinen kristillisen kirkon kolminaisuusoppi. Jumala on ilmoittanut itsensä kolmessa persoonassa, joiden kautta voidaan paremmin ymmärtää Jumalan suuruutta, olemusta ja toimintaa. Kristinuskoon liittyy oleellisesti myös ajatus kolmen persoonan toiminnasta seurakunnan elämässä. Jumalan persoonien erilaisuus, keskinäinen rakkaus ja saumaton ykseys antavat esikuvan niin seurakunnalle kuin yksittäisille kristityillekin.

Jumalansa näköinen seurakunta -luennoilla ja koulutuksissa tutustutaan Seurakunnan kolminaisuus -työkaluun. Kristillisen uskon, elämän ja opin eri puolia tarkastellaan Jumalan kolmiyhteyden valossa. Tähtäyspisteenä on oman jumalasuhteen näkeminen osana suurta kristittyjen kokonaisuutta, mikä on avainasemassa yhteyden ja ymmärryksen rakentamiselle.

 

Kuuntele tallennettuja luentoja.
Osallistu tuleviin koulutuksiin.
Tietoja luentojen ja koulutusten sisällöistä.